Nasza Metoda


Planując każdą lekcję w programie GabiAcademy wykorzystujemy wiedzę z zakresu rozwoju językowego dzieci. Materiał nauczany w każdej cześci opiera się na sytuacjach i słownictwie dnia codziennego,
z którymi dzieci spotykają się  podczas nauki języka ojczystego.

Badania wykazują, że słownictwo danego języka opiera się na podstawowej grupie około 250 słów natomiast 750 to liczba słów, którą codziennie posługuje się każdy z nas. Znajomość 1000 najczęściej używanych słów w danym języku pozwoli każdemu na zrozumienie 88% języka mówionego. Słownictwo nauczane w każdej lekcji GabiAcademy zawiera słowa najczęściej używane przez dzieci uczące się tylko języka polskiego, a także wyrazy z listy najczęściej używanych słów w języku polskim.

Każda lekcja GabiAcademy podzielona jest na krótkie segmenty tematyczne, aby jak najdłużej utrzymać dziecko w stanie aktywnego zainteresowania. Każdemu nowemu słowu towarzyszą kolorowe zdjęcia, zabawne animacje oraz filmy z udziałem dzieci w różnym wieku. Wszystkie wprowadzane wyrazy powtarzane są okresowo, aby je utrwalić w pamięci dziecka.
 
 
  

 
GabiAcademy to interaktywny program nauczania języka, gdzie dzieci uczestniczą w życiu pszczółki Gabi, uczą się razem z nią, a także odpowiadają na pytania i zagadki. Dzieci wnikają w świat języka polskiego poprzez zabawę i zaczynają mówić po polsku bez zahamowań.

Bez wątpienia nauka w GabiAcademy sprawi, że język polski nie będzie dla dziecka językiem obcym, lecz bliskim mu językiem, którym będzie się posługiwało każdego dnia.

GabiAcademy wie najlepiej jak zachęcić dzieci do mówienia po polsku. Ty wiesz co jest najlepsze dla Twojego dziecka. Zacznijmy razem językową podróż Twojej rodziny.